หน้าหลัก ติดต่อเรา ร่วมด้วยช่วยกัน บทความน่ารู้ ภาพกิจกรรม ข่าวกิจกรรม เกี่ยวกับโครงการ


ความเป็นมา

   โรคมะเร็งเต้านม (Breast cancer) สำหรับผู้ป่วยหญิง มีสถิติป่วยมากที่สุดใน บรรดาโรคมะเร็งด้วยกัน ในสหรัฐอเมริกามีสถิติผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านมที่สูงที่สุดในโลก และรองลงมาคือประเทศนิวซีแลนด์ เดนมาร์ก และอังกฤษ สำหรับในประเทศไทย จากผลการสำรวจของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ พบว่า ในปี พ.ศ. 2550 ผู้ป่วยโรคมะเร็งที่มารับบริการตรวจวินิจฉัยและรักษาที่สถาบันมะเร็งแห่งชาติ มีผู้ป่วยใหม่จำนวน 3,167 ราย โดยที่ ผู้ป่วยโรค มะเร็งเต้านมมีจำนวนมากเป็นอันดับหนึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับโรคมะเร็งที่พบบ่อย 5 อันดับแรก ดังแสดงในตารางโรคมะเร็งที่พบ
จำนวนผู้ป่วย (ราย)
มะเร็งเต้านม
793
มะเร็งปากมดลูก
363
มะเร็งปอด
316
มะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก
302
มะเร็งตับ
258

ที่มา : หนังสือรายงานสถิติโรคมะเร็ง ปี พ.ศ. 2550 สถาบันมะเร็งแห่งชาติภาพมะเร็งเต้านม (ภาพจากอินเทอร์เน็ต)
ภาพผู้ป่วยมะเร็งเต้านม ระยะลุกลาม (ภาพจากอินเทอร์เน็ต)   ผู้ป่วย เมื่อพบว่าตนเองเป็นโรคมะเร็งเต้านม จะรู้สึกท้อแท้ เก็บตัว อยากอยู่คนเดียว ไม่เข้าสังคม เนื่องจากไม่มีกำลังใจ และรู้สึกไม่มั่นใจกับสรีระที่เปลี่ยนแปลงไป (ผู้ป่วยบางรายโดนตัดเต้านมข้างเดียว หรือทั้งสองข้าง) อีกทั้งเสื้อชั้นในสำหรับผู้ป่วยมะเร็งเต้านม (ซึ่งมีเต้านมเทียมอยู่ด้านใน) มีราคาแพง ในขณะที่ผู้ป่วยเริ่มมีจำนวนมากขึ้น สภาวะทางเศรษฐกิจที่แย่ลง ภาระค่าใช้จ่ายในการบำบัดรักษาที่ผูกพันต่อเนื่องเป็นเวลานาน ผู้ป่วยที่มีฐานะยากจนไม่สามารถซื้อหาเสื้อชั้นในที่เหมาะสมมาใช้งานได้

   ด้วยเหตุนี้ กลุ่มแม่บ้านและอาสาสมัครที่พอมีทักษะในการตัดเย็บจึงได้รวมตัวกันในนาม กัลยานิมิต อาสาเย็บเต้านมเทียมแจกผู้ป่วยมะเร็งเต้านม ตลอดจนฝึกสอนวิธีการเย็บให้ผู้ป่วยและผู้สนใจทั่วไป เป็นการช่วยเหลือและแบ่งปันน้ำใจให้กัน กลุ่มกัลยานิมิต พร้อมจะเดินทางไปแบ่งปันความรู้ให้กับเพื่อนๆ ญาติๆ ในต่างจังหวัดทุกที่ ภายใต้สโลแกน “สวยด้วยใจ ไปทุกที่”


สำหรับท่านที่ต้องการสนับสนุนกิจกรรม เชิญคลิกไปที่ ร่วมด้วยช่วยกัน


ทำไมต้องใส่เต้านมเทียม


้การสวมใส่เต้านมเทียม มีประโยชน์ต่อผู้ป่วยทั้งในแง่ของสุขภาพร่างกายและจิตใจ ดังนี้ (ที่มาข้อมูล : รพ.ราชวิถี)
   1. ให้ความอบอุ่นแก่ร่างกาย
   2. ป้องกันการขยับเลื่อนขึ้นลงของเสื้อยกทรง เนื่องจากไม่มีเต้านมคอยถ่วงน้ำหนัก ซึ่งก่อให้เกิดความรำคาญได้ง่าย
   3. ปกป้องหน้าอกหรือบริเวณที่ผ่าตัดจากการโดนกระแทก หรือเสื้อผ้าที่ก่อให้เกิดความระคายเคือง
   4. บรรเทาปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากภาวะขาดความสมดุลของร่างกาย อันเนื่องจากน้ำหนักเต้านมที่ถูกตัดไปคือ
         - การโค้งงอผิดรูปของกระดูกสันหลัง
         - การเกิดภาวะข้อไหล่ตก ในด้านที่ผ่าตัดเต้านม
         - อาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อบริเวณคอและหลัง
   5. การสวมใส่เต้านมเทียมและยกทรงที่กระชับพอดีเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยรองรับน้ำหนักของเต้านมให้เกิดความสมดุล จึงช่วยบรรเทาความเมื่อยล้า หรืออักเสบบริเวณไหล่ทั้งสองข้าง
   6. เพื่อเสริมสร้างบุคลิกภาพความมั่นใจในการเข้าสู่สังคม และการดำเนินชีวิตประจำวันให้มีสภาพใกล้เคียงกับคนปกติทั่วไป

วัตถุประสงค์

   1. เพื่อฝึกสอนวิธีการเย็บเต้านมเทียมให้กับผู้ป่วยที่โดนตัดเต้านม ให้สามารถตัดเย็บเต้านมเทียมไว้ใช้เอง ซ่อมแซมเมื่อชำรุดได้
   2. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างอาสาสมัครผู้มีความเชี่ยวชาญในการเย็บเต้านมเทียมกับผู้มีจิตศรัทธา และ ผู้ป่วยโรคมะเร็ง ในการถ่ายทอดความรู้ด้านการดูแลสุขภาพ การสนับสนุนทุนทรัพย์ แรงกาย และสร้างกำลังใจให้แก่กัน
   3. เพื่อปลูกจิตสำนึก ส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทย ได้แก่ การแบ่งปัน การให้โดยไม่หวังผลตอบแทน

 


Copyright © 2009 Inetfoundation.or.th| All Rights Reserved | Powered By Inetfoundation.or.th

มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย (โครงการเย็บเต้านมเทียมสำหรับผู้ป่วยมะเร็งเต้านม)
| Admin Panel |