หน้าหลัก ติดต่อเรา ร่วมด้วยช่วยกัน บทความน่ารู้ ภาพกิจกรรม ข่าวกิจกรรม เกี่ยวกับโครงการ

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมที่ผ่านมา

กิจกรรมที่ผ่านมา ทั้งหมด 8 รายการ

 

วันที่ 25 เมษายน 2554 กิจกรรมแบ่งปันความสุขเย็บเต้านมเทียมให้กับผู้ป่วยมะเร็งเต้านมร่วมกับนักศึกษาม.รังสิต ณ โรงพยาบาลพระมงกุฏฯ กรุงเทพฯ วันที่ 25 เมษายน 2554
เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2554 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น7 โรงพยาบาลพระมงกุฎ น้องๆจากมหาวิทยาลัยรังสิต จากคณะเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาเทคโนโลยีอาหาร ปี1 จำนวน 6 คน ได้จับกลุ่มทำกิจกรรมนอกเวลาเพื่อสังคม ตามการมอบหมายจากมหาวิทยาลัย และได้เลือกที่จะมอบสิ่งดีๆให้กับพี่ๆกลุ่มผู้ป่วยมะเร็งเต้านม ผ่านศูนย์รับบริจาคออนไลน์ Thaigiving โดยมูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ร่วมทำกิจกรรมเย็บเต้านมเทียม กับกลุ่มผู้ป่วยมะเร็งเต้านม (สวยด้วยใจ ไปได้ทุกที่) คลิกอ่านต่อ..

วันที่ 4 เมษายน 2554 กิจกรรมแบ่งปันความสุขเย็บเต้านมเทียมให้กับผู้ป่วยมะเร็งเต้านมร่วมกับนักศึกษาภาคค่ำม.เกริก ณ โรงพยาบาลพระมงกุฏฯ กรุงเทพฯ วันที่ 4 เมษายน 2554
ช่วยเหลือคนไทย ต้องสวยด้วยใจ ไปได้ทุกที่ ร่วมทำดี ทำได้ ไม่อายใคร น้องๆนักศึกษาภาคค่ำจากมหาลัยเกริก จำนวน 4 คน รวมตัวกันเลือกทำกิจกรรมนอกเวลาเพื่อสังคมตามการมอบหมายจากมหาวิทยาลัย ด้วยการเข้าร่วมเย็บเต้านมเทียมเพื่อผู้ป่วยมะเร็งเต้านมกับพี่ๆกลุ่มสวยด้วยใจ ไปได้ทุกที่ ผ่านศูนย์รับบริจาคออนไลน์ Thaigiving โดยมูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2554 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น7 โรงพยาบาลพระมงกุฎ คลิกอ่านต่อ..

วันที่ 31 มกราคม 2554 กิจกรรมแบ่งปันความสุขเย็บเต้านมเทียมให้กับผู้ป่วยมะเร็งเต้านมร่วมกับนักศึกษาม.รังสิต ณ โรงพยาบาลพระมงกุฏฯ กรุงเทพฯ วันที่ 31 มกราคม 2554...
กิจกรรมแบ่งปันความสุขเย็บเต้านมเทียมให้กับผู้ป่วยมะเร็งเต้านมร่วมกับนักศึกษาม.รังสิต ณ โรงพยาบาลพระมงกุฏฯ กรุงเทพฯ วันที่ 31 มกราคม 2554 คลิกอ่านต่อ..

วันที่ 27 มกราคม 2554 กิจกรรมกรรมแบ่งปันความสุขเย็บเต้านมเทียม โดย ศูนย์รับบริจาคออนไลน์ Thaigivingร่วมกับนักศึกษาม.รังสิต ณ โรงพยาบาลพระมงกุฏฯ กรุงเทพฯ วันที่ 27 มกราคม 2554
เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2554 ศูนย์รับบริจาคออนไลน์ Thaigiving โดยมูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ร่วมกับ กลุ่มกิจกรรมนอกเวลาเพื่อสังคมจากนักศึกษา ม.รังสิต ทำกิจกรรมเย็บเต้านมเทียม ร่วมกับกลุ่มผู้ป่วยมะเร็งเต้านม (สวยด้วยใจ ไปได้ทุกที่) ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น7 โรงพยาบาลพระมงกุฎ คลิกอ่านต่อ..

วันที่ 23 ธันวาคม 2553 กิจกรรมแบ่งปันความสุขเย็บเต้านมเทียมให้กับผู้ป่วยมะเร็งเต้านมร่วมกับนักศึกษาม.รังสิต ณ โรงพยาบาลพระมงกุฏฯ กรุงเทพฯ วันที่ 23 ธันวาคม 2553
Thaigiving โดยมูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ร่วมกับ กลุ่มกิจกรรมนอกเวลาเพื่อสังคมจากนักศึกษา ม.รังสิต ทำกิจกรรมเย็บเต้านมเทียม ร่วมกับกลุ่มผู้ป่วยมะเร็งเต้านม (สวยด้วยใจ ไปได้ทุกที่) ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น7 โรงพยาบาลพระมงกุฎ เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2553 คลิกอ่านต่อ..

วันที่ 14 ตุลาคม 2553 กิจกรรมแบ่งปันความสุขเย็บเต้านมเทียมให้กับผู้ป่วยมะเร็งเต้านม วันที่ 14 ตุลาคม 2553 ณ โรงพยาบาลพระมงกุฏ กรุงเทพฯ
เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2553 ศูนย์รับบริจาคออนไลน์ Thaigiving โดยมูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ร่วมกับ กลุ่มผู้ป่วยมะเร็งเต้านม (สวยด้วยใจ ไปได้ทุกที่) จัดกิจกรรมเย็บเต้านมเทียม ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น7 โรงพยาบาลพระมงกุฎ คลิกอ่านต่อ..

วันที่ 20 มกราคม 2552 เปิดตัวโครงการอกสวยด้วยใจ ของกลุ่มพยาบาลรังสีรักษา วันที่ 20 มกราคม 2552 ณ โรงพยาบาลราชวิถี
มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทยร่วมกิจกรรมเปิดตัวโครงการอกสวยด้วยใจ ของกลุ่มพยาบาลรังสีรักษา วันที่ 20 มกราคม 2552 ณ โรงพยาบาลราชวิถี คลิกอ่านต่อ..

วันที่ 11 มกราคม 2552 มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทยร่วมสนับสนุนกิจกรรมเย็บเต้านมเพื่อแจกผู้ป่วยมะเร็งเต้านม ที่จะมีขึ้นในวันที่ 11 มกราคม 2552 ที่สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทยร่วมสนับสนุนกิจกรรมเย็บเต้านมเพื่อแจกผู้ป่วยมะเร็งเต้านม ที่จะมีขึ้นในวันที่ 11 มกราคม 2552 ที่สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา คลิกอ่านต่อ..

หน้า   1  

 


Copyright © 2009 Inetfoundation.or.th| All Rights Reserved | Powered By Inetfoundation.or.th

มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย (โครงการเย็บเต้านมเทียมสำหรับผู้ป่วยมะเร็งเต้านม)
| Admin Panel |