หน้าหลัก ติดต่อเรา ร่วมด้วยช่วยกัน บทความน่ารู้ ภาพกิจกรรม ข่าวกิจกรรม เกี่ยวกับโครงการ


ขอเชิญชวนแบ่งปันน้ำใจให้ผู้ป่วยมะเร็งเต้านม ด้วยการ


1. สละเวลาไปร่วมกิจกรรมเย็บเต้านมเทียมกับเรา หรือ สามารถไปร่วมเย็บเต้านมเทียมร่วมกับกลุ่มกัลยานิมิตได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ (ในเวลาราชการ) ที่โรงพยาบาลพระมุงกุฎเกล้า


2. บริจาควัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ในการเย็บเต้านมเทียม ได้แก่
    ผ้าทำถุงใส่ลูกปัดยัดใส่เต้านมเทียม
    ผ้ามันตานี (ทำเต้าเทียม)
    ผ้าเจอซี (ฝังเต้านมเทียม)
    ใยสังเคราะห์แบบแผ่น (ใช้ยัดเต้านมเทียม)
    ใยสังเคราะห์แบบนุ่น
    เสื้อชั้นในคุณภาพปานกลาง
    ด้ายวีนัสเบอร์ 20
    วัสดุอุปกรณ์อื่นๆ เช่น เข็ม ด้าย กรรไกร สายวัด เข็มหมุด ฯลฯ

 

ผ้าทำถุงใส่ลูกปัดยัดใส่เต้านมเทียม
ผ้ามันตานี (ทำเต้าเทียม)
ผ้าเจอซี (ฝังเต้านมเทียม)
ใยสังเคราะห์แบบแผ่น
(ใช้ยัดเต้านมเทียม)
เสื้อชั้นในคุณภาพปานกลาง
ด้ายวีนัสเบอร์ 20
วัสดุอุปกรณ์อื่นๆ
เช่น เข็ม ด้าย กรรไกร สายวัด เข็มหมุด ฯลฯ

 3. บริจาคเงินเพื่อใช้ในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ และ สนับสนุนค่าเดินทางและที่พักสำหรับไปจัดฝึกอบรมการเย็บเต้านมเทียม ในต่างจังหวัด โดย

    เช็ค สั่งจ่าย มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย

หรือ

    โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ในนาม มูลนิธิอินเทอร์น็ตร่วมพัฒนาไทย
โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์
        - ธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนรางน้ำ เลขที่ 052-2-773921


โปรดส่งสำเนาหลักฐานการโอนเงินมาที่
มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย โทรสาร : 0-2860-6118
เพื่อให้เราได้ออกหลักฐานรับเงินและขอบคุณทุกท่านจากใจจริง

 Copyright © 2009 Inetfoundation.or.th| All Rights Reserved | Powered By Inetfoundation.or.th

มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย (โครงการเย็บเต้านมเทียมสำหรับผู้ป่วยมะเร็งเต้านม)
| Admin Panel |