หน้าหลัก        รู้จักเรา        กิจกรรม        ทันสื่อ ICT        สื่อดาวน์โหลด        ติดต่อเรา

 

 

ขอเชิญคุณครูผู้ที่สนใจเข้าร่วมการอบรม การส่งเสริมศักยภาพครูในการใช้สื่อดิจิทัล...

ด้วยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) และมูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพครู... more.


 

วิทยากรจากมูลนิธิอินเทอร์เน็ตฯ ได้รับเชิญไปให้ความรู้ในหัวข้อรู้เท่าทันดิจิทัลและกฏหมายคอมพิวเตอร์...

วันที่ 17-18 มกราคม 2560 วิทยากรจากมูลนิธิอินเทอร์เน็ตฯ ได้รับเชิญไปให้ความรู้ในหัวข้อ "รู้เท่าทันดิจิทัลและกฏหมายคอมพิวเตอร์"

more.

 

เชิญชวนผู้ที่สนใจผลิตสื่อสร้างสรรค์เข้าร่วมอบรมผลิตหนังสั้น ปี 2560...

รับจำนวนจำกัดมี 2 รอบๆ ละ 15 ทีม ๆละ 4 คน เท่านั้นนะคะ จะเป็นทีมโรงเรียน/มหาลัยๆ ละ 4 คน หรือ เป็นกลุ่มคนที่ชอบผลิตสื่อรวมตัวกัน... more.


 

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างกระบวนกรสิทธิเด็กกับการปกป้องเด็กจากภัยออนไลน์และการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างกระบวนกร “สิทธิเด็กกับการปกป้องเด็กจากภัยออนไลน์และการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก”... more.


 

การอบรมรู้เท่าทันสื่อดิจิทัลเพื่อปกป้องเด็กจากภัยออนไลน์ กลุ่มเยาวชนแกนนำ

การอบรมการพัฒนาศักยภาพแกนนำรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล และปกป้องเด็กจากภัยออนไลน์ จัดขึ้นเมื่อวันที่11 และ 12 ตุลาคม 2559 ณ โรงแรมอิสตินกรุงเทพฯ

more.

 

การอบรมรู้เท่าทันสื่อดิจิทัลเพื่อปกป้องเด็กจากภัยออนไลน์ กลุ่มครูแกนนำ

การอบรมการพัฒนาศักยภาพแกนนำรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล และปกป้องเด็กจากภัยออนไลน์ จัดขึ้นเมื่อวันที่11 และ 12 ตุลาคม 2559 ณ โรงแรมอิสตินกรุงเทพฯ โดยมีแกนนำที่มาเข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้... more.


 

การอบรมรู้เท่าทันสื่อดิจิทัลเพื่อปกป้องเด็กจากภัยออนไลน์ สำหรับกลุ่มผู้นำชุมชน

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม ที่ผ่านมา ทางมูลนิธิอินเทอร์เน็ตฯ ได้จัดกิจกรรมกระบวนการให้ความรู้ในเรื่อง รู้เท่าทันสื่อดิจิทัล เพื่อปกป้องเด็กจากภัยออนไลน์ โดยมีผู้เข้าร่วมงานจากหลากหลายภาคส่วน... more.


 

กิจกรรมรู้เท่าทันสื่อดิจิทัลเพื่อปกป้องเด็กจากภัยออนไลน์สำหรับกลุ่มเยาวชน

วันที่ 6 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมา โครงการไทยฮอตไลน์ ได้จัดกิจกรรมให้ความรู้ สร้างความตระหนักในประเด็นการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัลและปกป้องเด็กจากภัยออนไลน์... more.


 

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2559 มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทยได้เข้าร่วมการ...

ดร. ศรีดา ตันทะอธิพานิช กรรมการผู้จัดการมูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ได้เข้าร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนมติเด็กกับสื่อไอที ณ กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี

more.

 

มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย อบรมและให้ความรู้กับนักศึกษาชั้นปีที่...

มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทยไปเป็นวิทยากรในหัวข้อ "รู้เท่าทันสื่อและพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์" ให้กับน้องๆ ชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิทยาการสารสนเทศและคอมพิวเตอร์... more.


หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16   Next page

 

เด็กไทยทันสื่อ ICT
Loading the player ...
สำหรับสมาชิก
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
   
ลืมรหัสผ่าน
สมัครสมาชิกใหม่

 

» การรู้เท่าทันสื่อคืออะไร
» ทำไมต้องเท่าทันสื่อ โดย Idea Grow...
» วีดีโอเปิดตัวโครงการเด็กไทยรู้เท่าทันสื่อ...
» แผ่นพับโครงการเด็กไทยรู้เท่าทันสื่อ...
» รู้เท่าทันสื่อโฆษณา
» แผ่นพับโครงการเด็กไทยรู้เท่าทันสื่อ...
» หนังสือรู้เท่าทันสื่อ ICT ส่วนที่...
» หนังสือรู้เท่าทันสื่อ ICT ส่วนที่...
» กิจกรรมไอซีทีปลอดภัยใครๆก็กดLike

    จัดทำโดย มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย | โครงการเด็กไทยรู้เท่าทันสื่อ