หน้าหลัก        รู้จักเรา        กิจกรรม        ทันสื่อ ICT        สื่อดาวน์โหลด        ติดต่อเรา

 

การอบรมรู้เท่าทันสื่อดิจิทัลเพื่อปกป้องเด็กจากภัยออนไลน์ กลุ่มเยาวชนแกนนำ

          การอบรมการพัฒนาศักยภาพแกนนำรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล และปกป้องเด็กจากภัยออนไลน์ จัดขึ้นเมื่อวันที่11 และ 12 ตุลาคม 2559 ณ โรงแรมอิสตินกรุงเทพฯ โดยมีแกนนำที่มาเข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ ได้แก่ เด็ก/เยาวชนแกนนำที่สนใจทำกิจกรรม/โครงการในพื้นที่จาก พมจ.จังหวัดต่างๆ โดยกิจกรรมประกอบไปด้วยการพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับประสบการณ์ภัยออนไลน์ และจากนั้น ดร.ศรีดา ตันทะอธิพานิช กรรมการผู้จัดการมูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนา ไทยมาให้ความรู้สร้างความตระหนักกับกรณีของสื่อดิจิทัลกับการละเมิดและแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก

          นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมฝึกทักษะการเป็นผู้นำ และการหนุนเสริมการทำงานร่วมกันทั้งกับกลุ่มเด็กและเยาวชนเองและกลุ่มผู้ทำงานด้านการปกป้องเด็ก เมื่อเรียนรู้เนื้อหาอันเกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนแล้ว จึงนำไปสู่การวางแผนเพื่อจัดสรรทรัพยากร และวิเคราะห์จุดเสี่ยงอันนำไปสู่การคิดโครงการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กผ่านสื่อออนไลน์ในชุมชนต่อไป

          ขอบคุณโครงการไทยฮอตไลน์ภายใต้การดำเนินงานของมูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย และผู้สนับสนุนได้แก่ มูลนิธิพัฒนาการคุ้มครองเด็ก (FACE) มูลนิธิสายเด็ก 1387 และ Terre de Hommes ประเทศเนเธอร์แลนด์ ที่จัดกิจกรรมดีๆและเป็นประโยชน์ และขอบคุณคุณครูผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านด้วย 

 

 

 

 

 

 

แชร์หน้านี้
เมื่อ: 27 ธันวาคม 2559 เวลา 19:30:54 น. อ่าน: 259 ครั้ง

ข่าวกิจกรรม ล่าสุด 5 รายการ

  »  ขอเชิญคุณครูผู้ที่สนใจเข้าร่วมการอบรม การส่งเสริมศักยภาพครูในการใช้สื่อดิจิทัล...
  »  วิทยากรจากมูลนิธิอินเทอร์เน็ตฯ ได้รับเชิญไปให้ความรู้ในหัวข้อรู้เท่าทันดิจิทัลและกฏหมายคอมพิวเตอร์...
  »  เชิญชวนผู้ที่สนใจผลิตสื่อสร้างสรรค์เข้าร่วมอบรมผลิตหนังสั้น ปี 2560 ฟรี!!!!
  »  การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างกระบวนกรสิทธิเด็กกับการปกป้องเด็กจากภัยออนไลน์และการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก
  »  การอบรมรู้เท่าทันสื่อดิจิทัลเพื่อปกป้องเด็กจากภัยออนไลน์ กลุ่มครูแกนนำ

 

เด็กไทยทันสื่อ ICT
Loading the player ...
สำหรับสมาชิก
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
   
ลืมรหัสผ่าน
สมัครสมาชิกใหม่

 

» การรู้เท่าทันสื่อคืออะไร
» ทำไมต้องเท่าทันสื่อ โดย Idea Grow...
» วีดีโอเปิดตัวโครงการเด็กไทยรู้เท่าทันสื่อ...
» แผ่นพับโครงการเด็กไทยรู้เท่าทันสื่อ...
» รู้เท่าทันสื่อโฆษณา
» แผ่นพับโครงการเด็กไทยรู้เท่าทันสื่อ...
» หนังสือรู้เท่าทันสื่อ ICT ส่วนที่...
» หนังสือรู้เท่าทันสื่อ ICT ส่วนที่...
» กิจกรรมไอซีทีปลอดภัยใครๆก็กดLike

    จัดทำโดย มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย | โครงการเด็กไทยรู้เท่าทันสื่อ