หน้าหลัก        รู้จักเรา        กิจกรรม        ทันสื่อ ICT        สื่อดาวน์โหลด        ติดต่อเรา

 

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างกระบวนกรสิทธิเด็กกับการปกป้องเด็กจากภัยออนไลน์และการแสวงหาประโยชน์
ทางเพศจากเด็ก

     การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างกระบวนกร “สิทธิเด็กกับการปกป้องเด็กจากภัยออนไลน์และการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก” ระหว่างวันที่ 28-30 พฤศจิกายน  2559 ณ โรงแรมวังคำ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยเป็นการทำงานร่วมกับมูลนิธิเพื่อการยุติการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก (ECPAT) เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในประเด็นของการละเมิดสิทธิเด็กจากสื่อออนไลน์ ให้กับเจ้าหน้าที่และผู้ดูแลเด็กในมูลนิธิ สถานสงเคราะห์และ ครูในโรงเรียน รวมทั้งสิ้น 20 คน อันนำไปสู่การสร้างวิทยากรกระบวนการที่สามารถขยายผลความรู้แก่กลุ่มเป้าหมายที่หลากหลายต่อไปได้ โดยมีกิจกรรมให้ความรู้ เครื่องมือ และให้โจทย์ในการสร้างกิจการการเรียนรู้ในประเด็นได้แก่ รักบนโลกออนไลน์ การล่อลวงผ่านสื่อออนไลน์ Cyber Bullying และพรบ.คอมพิวเตอร์ ซึ่งกิจกรรมการเรียนรู้ทั้ง 4 หัวข้อนั้นได้ถูกถอดเป็นแผนกิจกรรมและสามารถเป็นแนวทางในการนำไปใช้กับเด็กๆ ที่หลากหลายพื้นที่ได้


 

 

 

 

 

 

แชร์หน้านี้
เมื่อ: 27 ธันวาคม 2559 เวลา 19:33:27 น. อ่าน: 992 ครั้ง

ข่าวกิจกรรม ล่าสุด 5 รายการ

  »  ค่ายแกนนำเด็กและเยาวชนรู้เท่าทันสื่อ วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ.2560 จำนวน 40...
  »  งานเปิดบ้าน 3 ดี โรงเรียนวัดบางบอน
  »  งานเปิดบ้าน 3 ดี สื่อดี พื่นที่ดี ภูมิดี ของโรงเรียนวัดอาวุธวิกสิตาราม
  »  เปิดบ้าน 3 ดี ของโรงเรียนคชเผือกอนุสรณ์
  »  เปิดบ้าน 3 ดี ของโรงเรียนมัธยมนาคนาวาอุปถัมภ์วิชาการ

 

เด็กไทยทันสื่อ ICT
Loading the player ...
สำหรับสมาชิก
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
   
ลืมรหัสผ่าน
สมัครสมาชิกใหม่

 

» การรู้เท่าทันสื่อคืออะไร
» ทำไมต้องเท่าทันสื่อ โดย Idea Grow...
» วีดีโอเปิดตัวโครงการเด็กไทยรู้เท่าทันสื่อ...
» แผ่นพับโครงการเด็กไทยรู้เท่าทันสื่อ...
» รู้เท่าทันสื่อโฆษณา
» โปสเตอร์รู้ทัน พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์
» หนังสือรู้เท่าทันสื่อ ICT ส่วนที่...
» หนังสือรู้เท่าทันสื่อ ICT ส่วนที่...
» กิจกรรมไอซีทีปลอดภัยใครๆก็กดLike

    จัดทำโดย มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย | โครงการเด็กไทยรู้เท่าทันสื่อ