หน้าหลัก        รู้จักเรา        กิจกรรม        ทันสื่อ ICT        สื่อดาวน์โหลด        ติดต่อเรา

 

ขอเชิญคุณครูผู้ที่สนใจเข้าร่วมการอบรม การส่งเสริมศักยภาพครูในการใช้สื่อดิจิทัล
เพื่อการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์และรู้เท่าทัน ประจำปี 2560

     ด้วยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) และมูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ได้จัดทำโครงการส่งเสริมศักยภาพครู ศึกษานิเทศก์ แกนนำเด็กและเยาวชนในการใช้สื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาความเป็นพลเมือง โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสริมศักยภาพครู ให้สามารถใช้ข่าวสาร สื่อ และแหล่งเรียนรู้รอบตัว โดยเฉพาะสื่อดิจิทัลเป็นเครื่องมือจัดกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับเด็กนักเรียน ได้นั้น 

     มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย จึงใคร่ขอเรียนเชิญครูผู้สอนในระดับชั้นมัธยมศึกษา  เข้าร่วมการอบรม “การส่งเสริมศักยภาพครูในการใช้สื่อดิจิทัล เพื่อการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์และรู้เท่าทัน”โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าอบรม โดยในแต่ละรุ่น ๆ จะรับผู้เข้าอบรมรุ่นละ 60 คน การจัดอบรมจะจัดขึ้นจำนวน 4 ภาค ดังนี้

ภาคใต้
ภูเก็ต - รุ่นที่ 1 วันที่ 13-14 มีนาคม 2560   ห้องประชุมคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต **เลื่อนการอบรม!!**
ภูเก็ต - รุ่นที่ 2 วันที่ 16-17 มีนาคม 2560   ห้องประชุมคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต **เลื่อนการอบรม!!**

ภาคเหนือ
พะเยา - รุ่นที่ 1 วันที่ 20-21 มีนาคม 2560   ห้องประชุมโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
เชียงราย  - รุ่นที่ 2 วันที่ 23 -24 มีนาคม 2560  อาคารสำนักงาน ชั้น 2 ห้อง R3/2 มหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาเขตเชียงราย จ.เชียงราย
**ส่งใบตอบรับเข้าอบรม ภายในวันที่ 8 มีนาคม 2560**

ภาคกลาง
กรุงเทพมหานคร - รุ่นที่1 วันที่ 20-21 เมษายน 2560 บ้านพักกรุงเทพคริสเตียน จ.กรุงเทพมหานคร
**ส่งใบตอบรับเข้าอบรม ภายในวันที่ 30 มีนาคม 2560**             
ราชบุรี - รุ่นที่ 2 วันที่ 27-28 พฤษภาคม 2560 ห้องประชุมโรงเรียนดรุณาราชบุรี จ.ราชบุรี

**ส่งใบตอบรับเข้าอบรม ภายในวันที่ 5 พฤษภาคม 2560**  

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เลย - รุ่นที่ 1 วันที่ 17 - 18 พฤษภาคม 2560 โรงแรมฟอร์ร่าฮิลล์รีสอร์ท จ.เลย
เลย - รุ่นที่ 2 วันที่ 20 - 21 พฤษภาคม 2560 โรงแรมฟอร์ร่าฮิลล์รีสอร์ท จ.เลย
**ส่งใบตอบรับเข้าอบรม ภายในวันที่ 21 เมษายน 2560**


หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือประสานงานในรายละเอียดอื่นๆ โปรดติดต่อ
ผู้ประสานงานโครงการฯ - คุณชญาวดีธรรมบุษดี โทร. 083-297-2265 อีเมล chayavadeet@gmail.com 

แชร์หน้านี้
เมื่อ: 15 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08:24:12 น. อ่าน: 331 ครั้ง

ข่าวกิจกรรม ล่าสุด 5 รายการ

  »  วิทยากรจากมูลนิธิอินเทอร์เน็ตฯ ได้รับเชิญไปให้ความรู้ในหัวข้อรู้เท่าทันดิจิทัลและกฏหมายคอมพิวเตอร์...
  »  เชิญชวนผู้ที่สนใจผลิตสื่อสร้างสรรค์เข้าร่วมอบรมผลิตหนังสั้น ปี 2560 ฟรี!!!!
  »  การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างกระบวนกรสิทธิเด็กกับการปกป้องเด็กจากภัยออนไลน์และการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก
  »  การอบรมรู้เท่าทันสื่อดิจิทัลเพื่อปกป้องเด็กจากภัยออนไลน์ กลุ่มเยาวชนแกนนำ
  »  การอบรมรู้เท่าทันสื่อดิจิทัลเพื่อปกป้องเด็กจากภัยออนไลน์ กลุ่มครูแกนนำ

 

เด็กไทยทันสื่อ ICT
Loading the player ...
สำหรับสมาชิก
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
   
ลืมรหัสผ่าน
สมัครสมาชิกใหม่

 

» การรู้เท่าทันสื่อคืออะไร
» ทำไมต้องเท่าทันสื่อ โดย Idea Grow...
» วีดีโอเปิดตัวโครงการเด็กไทยรู้เท่าทันสื่อ...
» แผ่นพับโครงการเด็กไทยรู้เท่าทันสื่อ...
» รู้เท่าทันสื่อโฆษณา
» แผ่นพับโครงการเด็กไทยรู้เท่าทันสื่อ...
» หนังสือรู้เท่าทันสื่อ ICT ส่วนที่...
» หนังสือรู้เท่าทันสื่อ ICT ส่วนที่...
» กิจกรรมไอซีทีปลอดภัยใครๆก็กดLike

    จัดทำโดย มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย | โครงการเด็กไทยรู้เท่าทันสื่อ