สำหรับสมาชิก

อีเมล์
รหัสผ่าน
   
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย
เป็นองค์กรไม่แสวงผลกำไร
ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2546
โดยกลุ่มคนที่มีส่วนสำคัญในการพัฒนา
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตยุคบุกเบิกของไทย

วีดีโอเรื่อง : อินเทอร์เน็ตสร้างสรรค์


ร่วมบริจาคเพื่อสนับสนุนกิจกรรม
และการดำเนินงานของมูลนิธิฯ ได้โดย
o เช็ค สั่งจ่าย ”มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย” หรือ
o โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์
ธนาคารกสิกรไทย
สาขาถนนรางน้ำ
ชื่อบัญชี “มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย”
เลขที่บัญชี 052-2-773921

สนับสนุนโครงการ hotline
โอนเงินเข้าธนาคารกรุงศรีอยุธยา
สาขาย่อยไทยซัมมิท ทาวเวอร์
เลขที่บัญชี 493-1-02722-0
ชื่อบัญชี มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย (สายด่วนแจ้งเหตุ)

มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย
อาคารศุภาคาร ห้อง 3c15 ถนนเจริญนคร แขวงคลองต้นไทร
เขตคลองสาน กรุงเทพ 10600
โทรศัพท์ : 02-8601358
โทรสาร : 02-8603437
มือถือ : 080-0516556, 089-4934893ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล การแข่งขันประกวดผลงาน E-Book ในโครงการ E- Learning ส่งเสริมการถ่ายทอดองค์ความรู้

           ตามที่ สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ ร่วมกับมูลนิธิอินเตอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ได้จัดการ อบรม และประกวด    E-Book 4 ภูมิภาค ภายใต้โครงการ E- Learning ส่งเสริมการถ่ายทอดองค์ความรู้  เพื่อเป็นการขยายโอกาสให้แก่ครู  เยาวชน นักเรียนได้มีสื่อการเรียน การสอนที่ดี และเพื่อเป็นกำลังใจให้แก่ครู และนักเรียนในต่างจังหวัด นั้น

     ในการนี้ คณะกรรมการประกวดผลงาน E-Book ได้พิจารณาผลงานของผู้เข้าร่วมส่งผลงานเข้าประกวดแล้ว โดยคณะกรรมการได้คัดเลือกผลงานที่ได้รับรางวัล ดังนี้

     ** รางวัล แบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้ **

        
ระดับประถม ประกอบด้วย
         o รางวัลที่ 1 ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี (มอบให้โรงเรียน) พร้อมเงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมของรางวัลและเกียรติบัตร สำหรับทีม ได้แก่
            โรงเรียนบ้านดอนขวาง เรื่อง มาตราตัวสะกด

         รางวัลที่ 2 โล่จากมูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย (มอบให้โรงเรียน) พร้อม เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมของรางวัลและเกียรติบัตร สำหรับทีม ได้แก่
           
โรงเรียนอนุบาลดรุณานุกูลลานกระบือ เรื่อง ดนตรีไทย
         o รางวัลที่ 3 โล่จากอุทยานการเรียนรู้ TK park (มอบให้โรงเรียน) พร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมของรางวัลและเกียรติบัตร สำหรับทีม ได้แก่
            โรงเรียนวัดเศวตฉัตร เรื่อง ยุทธศิลป์
         o รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล เงินรางวัล 2,500 บาท พร้อมของรางวัลและเกียรติบัตร สำหรับทีม ได้แ่ก
           
โรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม เรื่อง เบญจศีล
           
โรงเรียนจิตรลดา  เรื่อง  learning with Animals
         o รางวัลสำหรับทีมที่เข้ารอบ 10 ทีมสุดท้าย จำนวน 5 รางวัล
            เกียรติบัตรและสื่อการเรียนรู้
จากอุทยานการเรียนรู้ TK park และ มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย สำหรับทีม ได้แ่ก่
           
โรงเรียนอนุบาลบางคนที เรื่อง ซออู้แม่กลอง
           
โรงเรียนบ้านโนนม่วง เรื่อง กิจกรรมความคิดสร้างสรรค์ทางศิลปะ
           
โรงเรียนบ้านโนนม่วง เรื่อง หนึ่งครอบครัวกับสองตัวสมองกล
           
โรงเรียนดรุณานุกูลหัวถนน เรื่อง การดำรงชีวิตของสัตว์
           
โรงเรียนวารีเชียงใหม่ เรื่อง อาหารไทย


         ระดับมัธยม ประกอบด้วย
         รางวัลที่ 1 ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี (มอบให้โรงเรียน) พร้อมเงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมของรางวัลและเกียรติบัตร สำหรับทีม
           
โรงเรียนโพธิ์ไทรงามวิทยาคม เรื่อง การแปลงทางเรขาคณิต
         รางวัลที่ 2 โล่จากมูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย (มอบให้โรงเรียน) พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมของรางวัลและเกียรติบัตร สำหรับทีม
           
โรงเรียนวัดตะโกสูง(เหรียญอุปถัมภ์) เรื่อง นกเงือก 12 ชนิดในประเทศไทย
        รางวัลที่ 3 โล่จากอุทยานการเรียนรู้ TK park (มอบให้โรงเรียน) พร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมของรางวัลและเกียรติบัตร สำหรับทีม
           
โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม เรื่อง สัตว์ป่าสงวน
         รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล เงินรางวัล 2,500 บาท พร้อมของรางวัลและเกียรติบัตร สำหรับทีม

           
โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ เรื่อง เครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ในงานช่างพิ้นฐาน
           
โรงเรียนชุมชนบ้านดอยเต่า เรื่อง ชุมชนคนดอยเต่า
         o รางวัลสำหรับทีมที่เข้ารอบ 10 ทีมสุดท้าย จำนวน 5 รางวัล เกียรติบัตรและสื่อการเรียนรู้ จากอุทยานการเรียนรู้ TK park และ มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย สำหรับทีม ได้แ่ก่
           
โรงเรียนบ้านจะเฆ่ เรื่อง ข้าวยำ ซือดะ.อาหารท้องถิ่นประจำปักษ์ใต้
           
โรงเรียนวัดตะโกสูง(เหรียญอุปถัมภ์) เรื่อง นิทานคุณธรรม
           
โรงเรียนระหานวิทยา เรื่อง occupation
           
โรงเรียนบ้านวังพระเคียน เรื่อง สนุกคิดคณิต ม.1
           
โรงเรียนวัดเศวตฉัตร เรื่อง วันสำคัญของไทยใน 12 เดือน


** สำหรับตัวอย่างผลงานอีบุ๊คที่ได้รับรางวัลฯ อยู่ในระหว่างดำเนินการตรวจสอบความเรียบร้อย ก่อนที่จะเผยแพร่สื่อให้ดาวน์โหลดบนอินเทอร์เน็ตค่ะ **


 เมื่อ : 17 ธ.ค. 2552 เวลา 11:26:11 น.    เข้าชม : 6510 ครั้ง

 

<< ย้อนกลับ