สำหรับสมาชิก

อีเมล์
รหัสผ่าน
   
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย
เป็นองค์กรไม่แสวงผลกำไร
ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2546
โดยกลุ่มคนที่มีส่วนสำคัญในการพัฒนา
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตยุคบุกเบิกของไทย

วีดีโอเรื่อง : อินเทอร์เน็ตสร้างสรรค์


ร่วมบริจาคเพื่อสนับสนุนกิจกรรม
และการดำเนินงานของมูลนิธิฯ ได้โดย
o เช็ค สั่งจ่าย ”มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย” หรือ
o โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์
ธนาคารกสิกรไทย
สาขาถนนรางน้ำ
ชื่อบัญชี “มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย”
เลขที่บัญชี 052-2-773921

สนับสนุนโครงการ hotline
โอนเงินเข้าธนาคารกรุงศรีอยุธยา
สาขาย่อยไทยซัมมิท ทาวเวอร์
เลขที่บัญชี 493-1-02722-0
ชื่อบัญชี มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย (สายด่วนแจ้งเหตุ)

มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย
อาคารศุภาคาร ห้อง 3c15 ถนนเจริญนคร แขวงคลองต้นไทร
เขตคลองสาน กรุงเทพ 10600
โทรศัพท์ : 02-8601358
โทรสาร : 02-8603437
มือถือ : 080-0516556, 089-4934893ขอเชิญคุณครูผู้ที่สนใจเข้าร่วมการอบรมการส่งเสริมศักยภาพครูในการใช้สื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์และรู้เท่าทัน ประจำปี 2560

           ด้วยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) และมูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ได้จัดทำโครงการส่งเสริมศักยภาพครู ศึกษานิเทศก์ แกนนำเด็กและเยาวชนในการใช้สื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาความเป็นพลเมือง โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสริมศักยภาพครู ให้สามารถใช้ข่าวสาร สื่อ และแหล่งเรียนรู้รอบตัว โดยเฉพาะสื่อดิจิทัลเป็นเครื่องมือจัดกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับเด็กนักเรียน ได้นั้น 

     มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย จึงใคร่ขอเรียนเชิญครูผู้สอนในระดับชั้นมัธยมศึกษา  เข้าร่วมการอบรม “การส่งเสริมศักยภาพครูในการใช้สื่อดิจิทัล เพื่อการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์และรู้เท่าทัน”โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าอบรม โดยในแต่ละรุ่น ๆ จะรับผู้เข้าอบรมรุ่นละ 60 คน การจัดอบรมจะจัดขึ้นจำนวน 4 ภาค ดังนี้

ภาคใต้
วันที่ 6 – 7 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

**ส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมอบรมภานในวันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2560**
 
ภาคเหนือ
พะเยา - รุ่นที่ 1 วันที่ 20-21 มีนาคม 2560   ห้องประชุมโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
เชียงราย  - รุ่นที่ 2 วันที่ 23 -24 มีนาคม 2560  อาคารสำนักงาน ชั้น 2 ห้อง R3/2 มหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาเขตเชียงราย จ.เชียงราย
**ส่งใบตอบรับเข้าอบรม ภายในวันที่ 8 มีนาคม 2560**

ภาคกลาง
กรุงเทพมหานคร - รุ่นที่1 วันที่ 20-21 เมษายน 2560 บ้านพักกรุงเทพคริสเตียน จ.กรุงเทพมหานคร
**ส่งใบตอบรับเข้าอบรม ภายในวันที่ 30 มีนาคม 2560**             
ราชบุรี - รุ่นที่ 2 วันที่ 27-28 พฤษภาคม 2560 ห้องประชุมโรงเรียนดรุณาราชบุรี จ.ราชบุรี

**ส่งใบตอบรับเข้าอบรม ภายในวันที่ 5 พฤษภาคม 2560**  

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เลย - รุ่นที่ 1 วันที่ 17 - 18 พฤษภาคม 2560 โรงแรมฟอร์ร่าฮิลล์รีสอร์ท จ.เลย
เลย - รุ่นที่ 2 วันที่ 20 - 21 พฤษภาคม 2560 โรงแรมฟอร์ร่าฮิลล์รีสอร์ท จ.เลย
**ส่งใบตอบรับเข้าอบรม ภายในวันที่ 21 เมษายน 2560**


หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือประสานงานในรายละเอียดอื่นๆ โปรดติดต่อ
ผู้ประสานงานโครงการฯ - คุณชญาวดี ธรรมบุษดี โทร. 083-297-2265 อีเมล chayavadeet@gmail.com เมื่อ : 15 ก.พ. 2560 เวลา 08:14:06 น.    เข้าชม : 3113 ครั้ง

 

<< ย้อนกลับ