คุยกับนักข่าวจิ๋ว กลับหน้าหลัก
 

 


โดย  : Ceta
เมื่อ  : 19 มิ.ย. 2555 เวลา 14:40:41 น.
ไอพี : 180.183.142.*

อ่าน : 2466 ครั้ง

กิจกรรมประกวดออกแบบหน้าหนังสือพิมพ์

กิจกรรมประกวดออกแบบหน้าหนังสือพิมพ์
Front Page News Competition
บริษัท CETA Worldwide Education ขอเชิญชวนน้องๆนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 4 เข้าร่วมการประกวดออกแบบหน้าแรกของหนังสือพิมพ์ในกิจกรรม “Front Page News Competition” โดยผลงานที่ได้รับการคัดเลือกจะถูกนำไปจัดแสดงในงานนิทรรศการศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาที่ประเทศออสเตรเลีย (Australian Secondary School Exhibition and Cocktail Party) ในวันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2555 เวลา 11.00 น. – 16.00 น. ณ ห้อง Grand Hall โรงแรมพลาซ่า แอทธินี ถ.วิทยุ (BTS เพลินจิต) ผู้ชนะจะได้รับรางวัลทุนการศึกษารวมมูลค่าทั้งสิ้นกว่า 500,000 บาท
รางวัลที่ 1: ทุนการศึกษาจากโรงเรียน Eltham College ณ เมือง Melbourneประเทศออสเตรเลีย (ฟรี ค่าเล่าเรียน, ค่าอาหาร และค่าที่พัก) เป็นระยะเวลา 3 สัปดาห์ มูลค่า 120,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
รางวัลที่ 2: ทุนการศึกษาจากโรงเรียน Macarthur Anglican School
ณ เมือง Sydney ประเทศออสเตรเลีย (ฟรี เฉพาะค่าเล่าเรียน) เป็นระยะเวลา 4 สัปดาห์ มูลค่า 80,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
รางวัลที่ 3: ทุนการศึกษาจากโรงเรียน Macarthur Anglican School
ณ เมือง Sydney ประเทศออสเตรเลีย (ฟรี เฉพาะค่าเล่าเรียน) เป็นระยะเวลา 4 สัปดาห์ มูลค่า 80,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
รางวัลที่ 4: ทุนการศึกษาจากโรงเรียน Immanuel College ในรัฐ Adelaide ประเทศออสเตรเลีย (ฟรี เฉพาะค่าเล่าเรียน) เป็นระยะเวลา 3 สัปดาห์
มูลค่า 80,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
รางวัลที่ 5: ทุนการศึกษาจากโรงเรียน Immanuel College ในรัฐ Adelaide ประเทศออสเตรเลีย (ฟรี เฉพาะค่าเล่าเรียน) เป็นระยะเวลา 3 สัปดาห์
มูลค่า 80,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
รางวัลที่ 6: ทุนการศึกษาจากโรงเรียน Scots School Albury พร้อมกับ Ski Trip รวมระยะเวลา 10 วัน (ฟรี ค่าเล่าเรียน, ค่าอาหาร และค่าที่พัก) มูลค่า 60,000 บาท จำนวน 1 รางวัล

คุณสมบัติของผู้ร่วมแข่งขันและผลงานที่เข้าประกวดต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดให้ดังต่อไปนี้:
1. คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมประกวด
นักเรียนที่ถือสัญชาติไทยที่กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 4
(หรือเทียบเท่า)ในประเทศไทย
2. หลักเกณฑ์การประกวด
- ผู้เข้าร่วมการประกวดจะต้องออกแบบหนังสือพิมพ์หน้าแรกเป็นภาษาอังกฤษ โดยต้องเขียนเนื้อหาข่าวที่แต่งเองพร้อมทั้งออกแบบการนำเสนอข่าวทั้งหมดให้น่าสนใจและมีเอกลักษณ์ ทั้งนี้ ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องมีรายละเอียดดังต่อไปนี้:
- ผลงานต้องเป็นไฟล์ JPEG ขนาด A3 (29.7 ซม. × 42.0 ซม. หรือ 3508 × 4961 พิกเซล)
- ชื่อหนังสือพิมพ์ ระบุวันที่ตีพิมพ์ และ ราคาของหนังสือพิมพ์
- หัวข่าวที่น่าสนใจ (Headline)
- มีรูปภาพประกอบอย่างน้อย 1 รูป พร้อมคำบรรยายใต้ภาพ
- บทความหลักเกี่ยวกับข่าวการศึกษา 1 บทความ และบทความอื่นๆ อย่างน้อย
3 บทความที่มีเนื้อหาเหมาะสมและน่าสนใจ (เช่น การเมือง, เศรษฐกิจ, กีฬา ฯลฯ)
- โฆษณา 1-2 โฆษณาในหน้าหนังสือพิมพ์
- รายงานสภาพอากาศ
เกณฑ์ในการให้คะแนน
- 30% - เนื้อหามีความแปลกใหม่ มีเอกลักษณ์ของตัวเอง
- 30% - การตกแต่งและการนำเสนอรูปแบบมีความสวยงาม
- 25% - ความคิดสร้างสรรค์และสไตล์
- 15% - ความถูกต้องตามไวยากรณ์ หลักภาษาและการใส่เครื่องหมายวรรคตอน
3. ขั้นตอนการสมัครและส่งผลงานเข้าประกวด
3.1 ลงทะเบียนล่วงหน้าในเว็ปไซต์ www.ceta.co.th/contest-regist
ภายในเวลา 12:00 น. ของวันที่ 25 มิถุนายน 2555
3.2 ส่งผลงานไปที่อีเมล์ contest@ceta.co.th ภายในเวลา 18.00 น.
ของวันที่ 25 มิถุนายน 2555 พร้อมระบุชื่อและนามสกุล, ระดับชั้น
และชื่อโรงเรียนของผู้เข้าประกวด และข้อมูลติดต่อกลับ โดยส่งในรูปแบบ
ไฟล์ JPEG (3508x4981 pixels)
4. ขั้นตอนการประกาศผล และพิธีมอบรางวัล
- ผู้เข้ารอบ 10 คนสุดท้ายจะได้รับการติดต่อกลับทางโทรศัพท์หรือทางอีเมล์ในวันที่ 26 มิถุนายน 2555
- ผลงานที่ได้รับคัดเลือกจะถูกนำไปจัดแสดงในงานนิทรรศการศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาที่ประเทศออสเตรเลียและงานเลี้ยงค็อกเทล
(Australian Secondary School Exhibition and Cocktail Party)
ในวันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2555 ณ ห้อง Grand Hall โรงแรม
Plaza Athénée Bangkok, A Royal Méridien Hotel ถ.วิทยุ
(BTS เพลินจิต)
- ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกทั้ง 10 ท่านจะต้องนำเสนอผลงานโดยย่อต่อหน้าคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในวันที่ 30 มิถุนายน โดยคณะกรรมการจะทำการรวบรวมคะแนนและประกาศผลการตัดสินรางวัลที่ 1 -3 ส่วนผู้ชนะรางวัลที่ 4- 6 จะตัดสินโดยใช้คะแนนโหวตจากผู้ที่เข้ามาร่วมงานในวันดังกล่าว หลังจากรวบรวมคะแนนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผลการประกวดและพิธีมอบมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดทั้ง 6 รางวัลจะถูกจัดขึ้นภายในวันเดียวกัน
5. เงื่อนไขและข้อตกลงในการประกวด
- การตัดสินของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิถือเป็นที่สิ้นสุด
- ผู้เข้าประกวดมีสิทธิส่งผลงานได้เพียงท่านละ 1 ผลงานเท่านั้น
- ผลงานการประกวดจะต้องเป็นภาษาอังกฤษ และต้องเป็นของตนเองซึ่งไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่หรือได้รับรางวัลจากการประกวดมาก่อน ไม่ลอกเลียนแบบหรือดัดแปลงของผู้อื่น หากมีการลอกเลียน ดัดแปลงหรือละเมิดลิขสิทธิ์ จะถูกตัดสิทธิ์การเข้าประกวด และผู้ส่งเข้าประกวดต้องรับผิดชอบความเสียหายตามกฎหมาย
- พนักงานและสมาชิกในครอบครัวของบริษัท CETA Worldwide Education และบริษัท BNOW ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมการประกวดนี้
- ผู้เข้าประกวดต้องเข้าร่วมงานนิทรรศการศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาที่ประเทศออสเตรเลียและงานเลี้ยงค็อกเทล ในวันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2555
มิฉะนั้นถือว่าสละสิทธิ์
- ผู้ได้รับรางวัลต้องมีวีซ่าที่สามารถเดินทางไปประเทศออสเตรเลียได้
โดยผู้ที่ได้รับรางวัลเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการขอวีซ่าด้วยตนเอง
บริษัท CETA Worldwide Education จะไม่รับผิดชอบไม่ว่าในกรณีใดๆ
ที่อาจทำให้ผู้ชนะไม่สามารถไปเดินทางไปออสเตรเลียได้ เช่น การขอวีซ่าไม่ผ่าน ฯลฯ
- ของรางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือโอนสิทธิให้กับผู้อื่นได้
- ลิขสิทธิ์ของผลงานที่ส่งเข้าประกวดและผลงานที่ได้รับรางวัลทุกผลงาน ถือเป็นสิทธิ์ของบริษัท CETA Worldwide Education อย่างสมบูรณ์ บริษัทสามารถตีพิมพ์ เผยแพร่ใหม่เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ต่างๆ ตามที่บริษัทเห็นสมควร
- รางวัลนี้ใช้ได้ถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2556
- ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาต้องรับผิดชอบภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ที่เกิดขึ้นตามกฎหมาย อีกทั้งผู้ที่ได้รับรางวัลต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเรื่องตั๋วเครื่องบิน, ค่าวีซ่า, ค่าที่พักอาศัยและอาหาร (ขึ้นอยู่กับรางวัลที่ได้รับ), ค่าใช้จ่ายรายวัน, ค่าใช้จ่ายส่วนตัว, ค่าโทรศัพท์ ค่าใช้จ่ายเวลาเดินทางช่วงที่อยู่ต่างประเทศ ค่าประกันสุขภาพและประกันการเดินทางและค่าใช้จ่ายส่วนอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรางวัลด้วยตนเอง
6. ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่
คุณนิรชา ปทุมสีมา
บริษัท CETA Worldwide Education
โทร. 02-665-8100
อีเมล์: contest@ceta.co.th
http://www.facebook.com/cetathailand?ref=tn_tnmn
http://www.ceta.co.th/contest/


 ตอบกระทู้ สนทนา

:A) :B) :C) :D)
:E) :F) :G) :H)
:I) :J) :K) :L)
:M) :N) :O) :P)
:Q) :R) :S) :T)

:U) :V) :W) :X)
:Y) :Z) :0) :1)
:2) :3) เติมช่องว่าง(ย่อหน้า)
ทำตัวหนา

รายละเอียด :
ผู้ตั้งคำถาม :

  


โครงการ นักข่าวจิ๋ว (Young Reporter)
ชี้แนะหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อได้ทางอีเมล์ youngreporter@windowslive.com ยินดีรับฟังทุกความเห็น

สนับสนุนโดย